• Dobbelt I Single Deck Blackjack
  • Back
 by 

En række online casinoer har i de seneste år tilbudt single-deck blackjack-spil. Folk, der er bekendt med den rigtige strategi, når det kommer til multi-deck-spil, bliver ofte overrasket over, at de rigtige strategier i single-deck blackjack ofte er lidt anderledes. En af de ting, der ændrer mest, når spillet er faldet til at bruge et enkelt dæk, er, hvor ofte du skal fordoble. Fordi du bør fordoble så meget oftere i single-deck blackjack end Multi Deck Blackjack, og fordi fordobling er en så vigtig del af den rigtige strategi i dette spil, vil vi vise dig, når du skal fordoble i dette spil .

I de fleste single-deck blackjack-spil har du mulighed for at fordoble med en hvilken som helst hånds samlede. Mens du normalt kun kan fordoble med i alt ni, ti eller elleve, er det korrekt at fordoble med i alt otte, hvis du står over for en fem eller seks. Den eneste undtagelse fra denne regel er, at hvis din otte er lavet med et par Fours, så skal du splitte i stedet. Totalsummen på ni bør fordobles mod alle kort. Seks eller lavere, mens totalsumme på ti skal fordoble alle kort. Ni eller lavere. Med i alt 11 skal du altid fordoble i single-deck blackjack. Bemærk at fordobling med 11 mod et ess ikke normalt er korrekt i multi-deck blackjack, og dette er en vigtig forskel mellem spillene.

Hvis du har en soft total på 18 eller lavere, skal du altid fordoble mod en fire, fem eller seks. Denne enkle regel dækker langt de fleste tilfælde for når du skal fordoble med bløde totaler i single-deck blackjack. Du bør også fordoble mod en to eller tre hvis du har i alt 17, og du skal fordoble mod en tre hvis du har i alt 18. En ting, der er meget overraskende for de fleste mennesker, der er bekendt med multi-deck blackjack, er at det er korrekt at fordoble i single-deck blackjack, hvis du har en blød total på 19 mod en seks.

Forskellene mellem single-deck blackjack og multi-deck blackjack er meget minimal i forhold til hvordan grænsefladen fungerer og hvordan spilmekanikken fungerer. Men fordi du beskæftiger dig med en frisk aftale med et 52-kort dæk på hver tur, er den rigtige strategi meget forskellig på mange måder. At lære at fordoble i single-deck blackjack er en af ​​nøglerne til at lære at spille denne version af spillet.

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *